Start

W 2012 roku chcąc zadbać również o Państwa bezpieczeństwo rozszerzyliśmy zakres świadczonych usług o rozpoznanie, sprawdzenie i oczyszczenie saperskie terenów pod względem występowania przedmiotów pochodzenia wojskowego. Rozminowanie terenu
z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego wykonujemy również w terenach podmokłych i podwodnych.

Przedsiębiorstwo TELKAZ Spółka z o.o. jest firmą inżynieryjną, wyspecjalizowaną
w realizacji obiektów budownictwa mieszkaniowego i ogólnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakres prowadzonych przez nasze przedsiębiorstwo robót budowlanych obejmuje pełny cykl realizacyjny tj. od chwili przejęcia terenu pod inwestycję do momentu przekazania inwestorowi kluczy do gotowego obiektu.

Argumenty, które naszym zdaniem wyróżniają naszą firmę wśród innych firm na rynku:

 1. Zachowujemy płynność finansową. Potwierdzają to dokumenty finansowe i badania Biegłego Rewidenta, również uzyskane certyfikaty przez firmę;
 2. Od początku swojej działalności firma specjalizuje się w realizacji kontraktów
  w charakterze generalnego wykonawcy. Posiadamy doświadczenie w realizacji inwestycji tzw. "plombowych" w ostrych granicach w zwartej zabudowie wielkomiejskiej. W związku z tym znamy doskonale związane z tym uwarunkowania realizacyjne, takie jak - "szczupłość miejsca", bliskość sąsiedztwa innych budynków mieszkalnych, specjalne rodzaje posadowień, zabezpieczenia wykopów, itp. i potrafimy je skutecznie rozwiązywać;
 3. Wielkość firmy zapewnia zrealizowanie dużych inwestycji. Zarząd firmy gwarantuje również, że każdy realizowany kontrakt będzie traktowany priorytetowo
  i będzie otoczony szczególnym nadzorem;
 4. Kapitał Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego TELKAZ Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością jest w całości wpłacony w gotówce. 

 

Posiadamy wypracowane i zweryfikowane standardy wykonawcze. Podwaliną działalności firmy i jej sukcesów na rynku jest realizacja pozyskanych kontraktów oparta wyłącznie na:

 • własnej logistyce,
 • własnej wykwalifikowanej kadrze technicznej,
 • własnym sprzęcie,
 • własnych materiałach,
 • samofinansowaniu inwestycji,
 • wewnętrzny program jakości.

 

GWARANTUJEMY:

 • dotrzymanie uzgodnionych cykli realizacji kontraktów,
 • uzyskanie wysokiej jakości produktu,
 • rozsądne ceny naszych usług,
 • stosowanie najnowszych, sprawdzonych technologii.

 

Posiadamy wszystkie wymagane przepisami prawa uprawnienia w zakresie prowadzonej działalności.

Zapraszamy Państwa do współpracy!